בעלי שליטה? כך תמשכו מהחברה עשרות אלפי שקלים ללא מס

בעלי שליטה בחברה? זו הדרך למשוך בשנת 2022 עשרות אלפי שקלים ללא מס!

עצמאים, וגם בעלי שליטה בחברה יכולים להפריש לפנסיה ולקרן השתלמות עבור עצמם, וליהנות מהטבות מס.
רשות המיסים מתייחסת באופן שונה במקצת לשכיר שהוא בעל שליטה, במאמר זה תוכלו לקבל מידע קל ופשוט איך גם שכיר בעל שליטה יכול לנצל באופן מיטבי את הטבות המס שלו:

 

חיסכון פנסיוני: (קרן פנסיה, ו/או ביטוח מנהלים ו/או קופת גמל):

המינימום הנדרש בחוק: 6.5% תגמולי מעסיק, 6% תגמולי עובד, 6% פיצויים
המקסימום המותר בחוק: 7.5% תגמולי מעסיק, 7% תגמולי עובד, 8.33% פיצויים


 

מרכיב תגמולי מעסיק: עד לשכר 26,378 ₪, כל חלק המעסיק עד 7.5% נחשב לחברה כהוצאה מוכרת ואינו נחשב כהכנסה בידי העובד ! מעל לשכר זה עדיין יחשב לחברה כהוצאה מוכרת, אך ייחשב כהכנסה ביד העובד.

השורה התחתונה: עד שכר 26,378 ₪ מומלץ להפריש את המקסימום של 7.5%. מעל סכום זה בדרך כלל אין כדאיות כלכלית בהפרשה, כיון שהמס האישי של העובד גבוה ממס החברות.


 

מרכיב תגמולי עובד: העובד נהנה מהטבת מס (זיכוי בשיעור של 35%) עד שכר מבוטח של 8,900 ₪. עם זאת, לא ניתן להפריש לתגמולי מעביד ללא תגמולי עובד, ולכן גם מעל שכר זה כדאי להפריש לפנסיה על מנת למצות את הטבת המס של תגמולי המעסיק.

השורה התחתונה: עד שכר 8900 ₪ מומלץ להפריש לפי 7% מהשכר, מעל התקרה מומלץ להפריש לפי 6% או התקרה בפועל, הגבוה מביניהם.


 

מרכיב פיצויים: עד סך 12640 ₪ בשנה, (1053 ₪ בחודש), מוכרות כהוצאה, ואינן נזקפות במס לעובד, הפקדה בין 12,380-34,900 ש"ח בשנה לא יוכרו כהוצאה, אך לא ייזקפו כהכנסה לבעל השליטה. בדרך כלל המס השולי האישי בתוספת ביטוח לאומי גבוה משמעותית ממס החברות העומד על 24%, ולכן גם מעל סכום של 12680 ₪ כדאי להפריש, ולמצות את הטבת המס האישית, גם כאשר ההוצאה עצמה אינה מוכרת לחברה.
השורה התחתונה: מומלץ להפריש לפיצויים עד מלא תקרת סכום הפרשה כולל של 34,900 ₪, שהם 2908 ₪ לחודש.

 

קרן השתלמות:

המינימום הנדרש בחוק: אין חובה
המקסימום המותר בחוק: 7.5% תגמולי מעסיק, 2.5% תגמולי עובד.


 

תגמולי מעסיק: עד שכר של 15,712 ₪ ולא יותר מ 4.5% יוכרו כהוצאה. מעל 4.5% ועד 7.5% לא יוכרו כהוצאה לחברה, אך מצד שני לא יזקפו כהכנסה לעובד. בדרך כלל המס השולי האישי בתוספת ביטוח לאומי גבוה משמעותית ממס החברות העומד על 24%, ולכן כדאי להפריש את מלא 7.5%, ולמצות את הטבת המס האישית, גם כאשר ההוצאה עצמה אינה מוכרת לחברה וליהנות מהטבה משולשת, גם פטור ממס על 4.5% הראשונים, גם מס חברות – בלבד – על 3% הנוספים, וגם פטור ממס רווחי הון (25%) על כל הרווחים של כל ההפקדה כולל חלק העובד.
השורה התחתונה: מומלץ להפריש לקרן השתלמות עד שכר 15712 ₪ 7.5% מהשכר.


 

תגמולי עובד: העובד חייב 1.5% במקרה של הפקדת מעסיק של 4.5%, ו 2.5% במקרה של הפקדת מעסיק של 7.5%. על חלק זה אין הטבות מס, אך הוא נדרש על מנת לאפשר לחברה להפריש את חלקה.
השורה התחתונה: יש להפריש לקרן השתלמות עד שכר 15712 ₪ 1.5% במקרה של הפקדת מעסיק של 4.5%, ו 2.5% במקרה של הפקדת מעסיק של 7.5%

 

המאמר אינו מהווה ייעוץ, ומהווה מתן מידע כללי בלבד. בכל מקרה יש להתייעץ עם בעל המקצוע הרלוונטי.

כל הכבוד! עשית את הצעד הראשון בדרך לביטוח החיים שלך.

השאר לנו את הפרטים שלך, ונוכל להמשיך את השירות בהקדם. מצפים לראותך!

כל הכבוד! עשית את הצעד הראשון בדרך לביטוח המשכנתא שלך.

השאר לנו את הפרטים שלך, ונוכל להמשיך את השירות בהקדם. מצפים לראותך!

כל הכבוד! עשית את הצעד הראשון בדרך לביטוח הנסיעות לחו''ל שלך.

השאר לנו את הפרטים שלך, ונוכל להמשיך את השירות בהקדם. מצפים לראותך!

כל הכבוד! עשית את הצעד הראשון בדרך לביטוח הבריאות שלך.

השאר לנו את הפרטים שלך, ונוכל להמשיך את השירות בהקדם. מצפים לראותך!